Basketbal-pravidla

25. července 2008 v 11:31 | T3r3zk@a.cz |  Sport

Družstva

Složení družstev
- 12 hráčů pro každé utkání.
- Kapitán, kterým bude jeden z členů družstva oprávněných hrát.
- Nejvíce pět osob doprovázejících se speciální odpovědností.
Hráči
Na hřišti je z každého družstva pět hráčů, kteří mohou být střídáni.
Dres hráčů se skládá z:
- Triček jednotné dominantní barvy, stejné vpředu a vzadu. Všichni hráči musí založit trička dovnitř trenýrek během hry.
- Čísla hráčů pro národní soutěže jsou dovoleny jedno nebo dvouciferné. Pro FIBA soutěže je dovoleno číslování od 4 do 15.
- Trenýrek jednotné dominantní barvy, stejné vpředu i vzadu, které nemusí být stejné barvy jako trička.
- Podvleků, které vyčnívají z trenýrek a které mohou být nošeny za předpokladu jednotné barvy jako trenýrky.
Není povoleno následující:
- ochranná zařízení, kryty nebo vyztužovací podpěry prstů, ruky, zápěstí, lokte nebo předloktí zhotovené z kůže, umělé hmoty, pružné umělé hmoty, kovu nebo jiné tvrdé substance, dokonce i když jsou pokryty měkkým polštářem.
- Výstroj, která by mohla říznout, nebo odřít (nehty musí být krátce ostříhány).
- Ozdoby hlavy, pokrývky hlavy a šperky.
Povoleno je následující:
- Ochranná výbava ramen, horní části paže, stehen nebo dolní části nohy, je-li materiál pokryt tak, že to není nebezpečné ostatním hráčům.
- Nákolenky, jsou-li náležitě kryty.
- Chránič zlomeného nosu, i když je vyroben z tvrdého materiálu.
- Brýle, nejsou-li nebezpečné pro ostatní hráče.
- Čelenky, maximálně 5 cm široké.
Kapitán
Kapitán je hráč, který je představitelem družstva na hřišti. Může komunikovat s rozhodčím během utkání a žádat informace.
Kapitán může jednat jako trenér.
Trenér
Trenér nebo jeho asistent jsou jedinými zástupci družstva, kteří mohou komunikovat s rozhodčími u stolku během hry.
Nejméně 20 minut před plánovaným začátkem utkání předávají trenéři zapisovateli seznam jmen a čísel členů družstva, jméno kapitána, trenéra a asistenta.
Pouze trenér nebo jeho asistent mohou vyžádat oddechový čas.

Předpisy hry

Hrací doba, nerozhodný výsledek a prodloužení
Utkání se skládá ze 4 období po 10 minutách.
Přestávky mezi prvním a druhým, třetím a čtvrtým obdobím a před každým prodloužením trvají 2 minuty.
Přestávka mezi poločasy je 15 minut.
Je-li stav utkání nerozhodný po uplynutí čtvrtého období, utkání pokračuje prodloužením o 5 minut nebo tolikrát 5 minut kolik je nutno k rozhodnutí utkání.
Začátek utkání
Pro všechna utkání platí: domácí družstvo bude mít lavičku a vlastní koš po levé ruce stolku zapisovatele (bráno při pohledu do hřiště). Dohodnou-li se družstva jinak, pak toto pravidlo může ignorovat.
Před prvním a třetím období mají družstva právo se rozcvičovat.
Utkání oficiálně začíná rozskokem ve středovém kruhu.
Utkání nemůže začít, jestliže jedno z družstev nemá na hřišti 5 hráčů připravených ke hře.
Stav míče
Míč může být buď živý nebo mrtvý.
Míč se stane živým když:
- Během rozskoku je míč dovoleně udeřen skákajícím hráčem.
- Během trestného hodu rozhodčí předá míč hráči.
- Při vhazování je míč k dispozici vhazujícímu hráči.

Míč se stane mrtvým když:
- Je dosaženo koše.
- Zazní signál rozhodčích.
- Zazní signál končící období nebo prodloužení.
- Zazní signál měřiče 24 vteřin

Míč se nestává mrtví a koš se uzná když:
- Míč je v letu na koš a rozhodčí zapíská nebo zazní signál 24 vteřin nebo signál hodin hry.
- Míč je v letu na koš z trestného hodu a rozhodčí zapíská jakékoliv porušení pravidel jiné než přestupek házejícího hráče.
- Když se soupeř dopustí chyby, zatímco míč je pod kontrolou hráče, který hází na koš.
Jak se hraje míčem
V basketbalu se míčem hraje pouze rukama. Přestupkem je běžet s míčem, úmyslně jej kopat nebo blokovat nohou nebo jej udeřit pěstí.
Náhodný dotek míče nohou není přestupek.
Koš: kdy je dosaženo a jeho hodnota
Koše je dosaženo, když živý míč padne shora do koše. Míč je považován za míč v koši, když nejmenší část jeho objemu je uvnitř obroučky.
Koš se započítává takto:
· Koš z trestného hodu se počítá za jeden bod.
· Koš z dvoubodového území se počítá za dva body.
· Koš z tříbodového území se počítá za tři body.
Oddechový čas
Každý oddechový čas trvá jednu minutu. Během každého ze tří prvních období si družstvo může vybrat jeden oddechový čas. Ve čtvrtém období dva oddechové časy a jeden v prodloužení.
Střídání
Střídat se může v případě že míč je mrtvý a hodiny stojí. Je-li dosaženo koše ze hry v posledních dvou minutách čtvrtého období může hráč vystřídat.

Přestupky

Hráč v zámezí, míč v zámezí
Hráč je v zámezí, když se dotýká kteroukoli částí svého těla podlahy nebo jiného předmětu nad nebo vně hraničních čar.
Míč je v zámezí, když se dotýká hráče v zámezí, podlahy nebo jiného předmětu nad nebo vně hraničních čar, konstrukce nebo zadní strany desek anebo jakékoliv předmětu nad nebo za deskami.
Dribling
Dribling se provádí jednou rukou na podlahu. Počet kroků při driblingu není omezen. Dribling končí, když se hráč míče dotkne oběma rukama současně. Hráč nesmí začít driblovat poté, co uchopil míč oběma rukama. V tomto případě musí přihrávat nebo házet na koš.
Kroky
Kroky jsou nedovolený pohyb jedné nebo obou nohou bez driblingu. Výjimka platí v případě, že kroky jsou udělány při střelbě na koš.
Tři vteřiny
Hráč nesmí zůstat déle než tři vteřiny v soupeřově vymezeném území, má-li jeho družstvo živý míč pod kontrolou na hřišti a čas běží.
Osm vteřin
Získá-li hráč kontrolu živého míče na své polovině hřiště, musí jeho družstvo během 8 vteřin zahrát míč do své útočné poloviny hřiště.
Dvacet čtyři vteřin
Získá-li hráč kontrolu živého míče na hřišti, musí se jeho družstvo pokusit hodit na koš do dvaceti čtyř vteřin.
Zahrání míče zpět na vlastní polovinu hřiště
Pokud je míč na polovině soupeře nesmí se zahrát zpět na vlastní polovinu hřiště přihrávkou či jiným způsobem.

Chyby

Dotyk
V basketbale, ve kterém se pohybuje deset hráčů v omezeném prostoru, se nedá vyhnout těsnému kontaktu.
Při rozhodování zda trestat či netrestat takový dotyk musí rozhodčí vzít v úvahu všechny okolnosti a pravidla hry.
Osobní chyba
Osobní chyba je chyba hráče, která znamená nedovolený dotyk se soupeřem.
Hráč nesmí soupeře blokovat, strkat, držet, prorážet, nastavit mu nohu, bránit mu v pohybu nebo užívat jakkoli hrubé nebo násilné hry.
Oboustranná chyba
Oboustranná chyba je situace, v níž se dva soupeři dopustí chyby vůči sobě navzájem. Osobní chyba se zaznamená každému hráči, ale nebudou nařízeny žádné trestné hody.
Nesportovní chyba
Nesportovní chyba je osobní chyba hráče, která podle mínění rozhodčího není dovoleným pokusem hrát přímo na míč v rámci smyslu pravidel.
Hráč, který se dopustí 2 nesportovních chyb, musí být diskvalifikován.
Pravidla chování
Správné vedení utkání vyžaduje plnou a loajální spolupráci všech členů družstev s rozhodčími , s rozhodčími u stolku a komisařem.
Obě družstva mohou učinit vše k dosažení vítězství, ale pouze v duchu fair play.
Jakékoliv úmyslné porušení sportovního ducha těchto pravidel se považuje za technickou chybu.
Technická chyba hráče
Technické chyby hráče jsou všechny chyby hráče, které nejsou způsobeny dotykem se soupeřem.
Hráč nesmí nezdvořile jednat s rozhodčím, urážet diváky, dráždit soupeře, zdržovat hru, vyměnit si hráčské číslo bez ohlášení, pevně uchopit obroučku tak, že nese jeho hmotnost. Technická chyba je odpískáná i hráči, který spadne po předstíraném faulu.
Šarvátky
Šarvátka je fyzické napadení mezi dvěma nebo více osobami.

Obecná ustanovení

Pět chyb hráče
Hráč, který se dopustil pěti chyb, bude informován a musí automaticky odstoupit z utkání.
Musí být vystřídán během 30 vteřin.
Chyby družstva
Pokud se družstvo dopustí čtyř chyb hráčů osobních nebo technických v jednom období, všechny následující chyby hráčů budou trestány dvěma trestnými hody namísto držení míče ke vhazování.
Trestné hody
Trestný hod je příležitost daná hráči k dosažení jednoho bodu narušeným hodem na koš z místa za čárou trestného hodu a uvnitř polokruhu.
Při posledním nebo jediném trestném hodu, poté co se míč dotkne obroučky a je dovoleně tečován před tím než padne do koše, změní se na dvoubodový koš.
Při osobní chybě provádí trestný hod postižený hráč. Při technické chybě provádí trestný hod kterýkoli hráč.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.